KLM reputatie en KLM Takes Care

Tijdens haar laatste opdracht bij KLM legde Ilonka de basis voor een nieuwe samenwerking van Motivaction, VU en KLM voor het onderzoeken van de huidige reputatie van KLM en met name de invloed van de inzet social media op die reputatie. Een project dat voor alle drie de partijen interessante perspectieven biedt. De samenwerking verloopt soepel, maar het duurt natuurlijk enige tijd voor er resultaten zijn. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek kan uiteindelijk het reputatiebeleid aangepast worden.

Ook was Ilonka projectleider voor de vernieuwing van het social support programma van KLM (AirCares). Hiervoor heeft zij samenwerking met de afdeling CSR de basis gelegd voor een nieuwe aanpak die meer aansluit bij de corebusiness van de organisatie en die gericht is op het tot stand brengen van meer synergie.

Er lagen verschillende plannen om het sociale programma te vernieuwen. Op basis van deze plannen aangevuld met de actuele inzichten, is Ilonka aan de slag gegaan om het programma optimaal in te zetten met en voor alle interne en externe stakeholders. Hierbij baseerde zij de werkwijze ook op het vernieuwde partnerbeleid van KLM, de recente maatschappelijke ontwikkelingen en de Shared Value principes van Porter. Het nieuwe sociale programma loopt inmiddels en past binnen het nieuwe paraplulabel ‘KLM Takes Care’. Het kan nu verder ontwikkeld worden zodat het organisatiebreed geïntegreerd wordt.

Naast deze projecten had zij ook een belangrijke rol bij de vernieuwing van het sponsoring en partnering beleid. Zij organiseerde bovendien de Space for Innovation wedstrijd in samenwerking met de studenten van Lucht- en Ruimtevaarttechnologie uit Delft en de Stichting Technologie en Wetenschap, de uitreiking van de prijs vond plaats in Nemo.

Casesoverzicht