Effectieve communicatie door inzicht in drijfveren

Mensen hebben verschillende voorkeuren en behoeften. Meer uitgewerkte kennis van de daaronder liggende drijfveren, is een sleutel tot het verbeteren van de communicatie van een organisatie. Samen met Hester van der Burg organisatieadviesbureau Van de Bunt en Astrid de Craen-van der Hulst van decommunicatiecraen bied ik trainingen, coaching en communicatie advies met Management Drives als methode om deze drijfveren te doorgronden.

Aanbod
Een werkwijze om de communicatie van een organisatie structureel te verbeteren.

Voor wie?
Communicatieprofessionals, directies, bestuurders, lijnmanagement.

Waarom?
Het voeren van een dialoog met de omgeving wordt steeds belangrijker en communicatie is steeds complexer. Door deze complexiteit is het noodzakelijk om goed aan te sluiten bij de behoeften van de doelgroepen. Want: herkennen van en aansluiten bij deze drijfveren is randvoorwaarde voor het in beweging krijgen van mensen. Een organisatie die alle zes drijfveren in zekere mate kan inzetten is succesvoller. Mensen die hun drijfveren kennen zijn beter in staat effectief te communiceren

Aanpak
- Het doorlichten van de huidige communicatiemix in relatie tot drijfveren van de doelgroepen;
- Inhoudelijk communicatieadvies vanuit het perspectief van Management Drives
- Inhoudelijke/vaardigheidsgerichte training van een afdeling of groep;
- Communicatie mentoring of persoonlijke coaching vanuit het perspectief van Management Drives.
- Verzamelen van informatie over de Management Drives binnen de organisatie of van het individu, via workshops of individuele testen.

Resultaat
- Acceptatie producten/diensten;
- Verbeteren negatief imago/reputatie;
- Focus creëren in lijn met de missie en visie;
- Draagvlak bij medewerkers;
- Meer begrip tussen medewerkers;
- Minder verkokering in de organisatie.

In samenwerking met:

Hester van der Burg
Adviseur en coach voor organisatieontwikkeling
www.vandebunt.nl

Astrid de Craen-van der Hulst
Ondernemer in communicatie en coaching
www.decommunicatiecraen.nl

Meer weten? Neem contact op.

Nieuwsgierig naar de achtergrond van Management Drives? Bekijk deze brochure.

 

 

De drijfveren

 

Management Drives kleuren en uitleg