Nieuwe blog: Waarde(n)maken door partnerships.

Er is een toenemende behoefte aan duurzame samenwerkingsverbanden. De cultuursector, het bedrijfsleven, NGO’s; in allerlei organisaties en branches is men op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen. Samenwerken tussen culturen met verschillende perspectieven en waarden biedt kansen, het zorgt voor kruisbestuivingen, nieuwe invalshoeken en dus innovatie. Als een samenwerking op de juiste manier opgezet is, kan het resultaat meer dan de som der delen zijn. Kortom: samenwerken biedt kansen om waarde te creeren.

De start van samenwerkingen kan echter heel lastig zijn en dit geldt evenzeer voor de uitvoering ervan. Daarom ben ik gestart met de blog www.waardenmaken.nl deze gaat in op de mogelijkheden en laat experts met verschillende achtergronden aan het woord over de perspectieven die zij zien.

Lees meer op www.waardenmaken.nl