Aanbevelingen

Gerdie Schreuders, Eigenaar LiveOnlineEvents

Ilonka heeft de gave om nieuwe media snel te omarmen, maar vooral strategisch in te zetten. Waardoor social media beklijft en mensen in actie komen. Zij heeft mij gevraagd de kick-off te verzorgen van het interne social media team van het Scheepvaartmuseum. Vanuit allerlei verschillende invalshoeken (publieksvoorlichting, horeca, conservatoren, bibliotheek etc.) hebben medewerkers live verslag gedaan van de opening van tentoonstelling De Zwarte Bladzijde, over het slavenschip Leusden. Het Scheepvaartmuseum was hierdoor het eerste museum dat met een multidisciplinair social media team naar buiten trad. Gevolg: draagkracht en betrokkenheid in de organisatie en het museum stond hierdoor in de top 3 van meest genoemde musea op Twitter.
(2014)

 

Inka Pieter, Directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen KLM

Ilonka is een zeer ervaren interim communicatie adviseur met een vernieuwende kijk op zaken. Bij KLM bleek zij al snel goed in staat om zowel op strategisch, als op tactisch niveau mee te werken en te denken. Haar frisse blik heeft onze afdeling weer een stap verder geholpen. Haar vasthoudendheid en onverstoorbaarheid zorgde voor meer voortgang en het sneller bereiken van resultaten voor onze organisatie.
(2012)

 

Paul Voogt - Adjunct Directeur Publiek NCB Naturalis


Voor het NCB i.o. zochten we een senior communicatieadviseur die onder meer voor de oprichting snel een groot evenement kon organiseren. Ik ben blij dat we voor deze opdracht Ilonka Coenraad hebben aangenomen. Ondanks de korte termijn waarop het georganiseerd moest worden, zat het evenement goed in elkaar. Het raakte het precies de juiste snaar bij alle partijen. En dat waren er nogal wat! 
Ze had snel veel kennis van het NCB opgebouwd; toen ik een interim hoofd Marketing Communicatie nodig had, was het logisch hier Ilonka voor te vragen. In het jaar dat zij deze functie vervulde het ik gemerkt dat ze makkelijk contact maakt met allerlei verschillende soorten collega’s en vertrouwen wekt bij partners, wat in het jaar van de Biodiversiteit van groot belang bleek. Bovendien heeft ze een zeer flexibele houding zodat ze makkelijk en snel inspeelt op de behoeften die er in een veranderende organisatie ontstaan. (2011)


Emmy Meijers - Projectleider NCB in oprichting


"Ilonka? Dat is nu echt iemand die je om een boodschap kan sturen! Zij werkt heel zelfstandig en is zeer enthousiasmerend voor haar collega’s. Ze denkt over de positionering van een organisatie op een strategisch niveau, maar is ook in staat dit in acties om te zetten. De manier waarop ze haar uitgebreide kennis van nieuwe media betrekt bij deze positionering, strategie en de plannen voor een organisatie is uniek; ik ben dit tot nu toe nog niet tegengekomen bij communicatie en marketing professionals binnen de andere organisaties waar ik voor gewerkt heb."
(2010)


Rob Neutelings, Directeur Bedrijfsvoering van de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de VU.

Ilonka verving het hoofd Marketing en Werving van de bètafaculteiten. Degene die zij verving  had zwangerschapsverlof, een verlof dat precies plaats vond op een cruciaal moment in het veranderproces van de afdeling. Zij slaagde er in het veranderproces bijna naadloos over te nemen en voort te zetten. De snelheid waarmee zij de weg vond in de organisatie was bewonderenswaardig. 

Deze snelheid zorgde ervoor dat zij volgens planning draagvlak creëerde voor en reacties verzamelde op het strategisch beleidsplan binnen de twee bètafaculteiten. Ook bouwde zij snel een vertrouwensband op met de medewerkers van de afdeling, zodat zij effectief kon werken aan de verdere integratie van de twee teams.

Ilonka leverde tijdens de 5 maanden, waarin ik als leidinggevende met haar samenwerkte, volgens afspraak resultaten op. Ik heb haar leren kennen als prettig, zakelijk, to the point en een leuke collega.
(2008)


Jorrit Hoekstra - Adviseur Innovatie bij ING

"In de tijd dat ik bij de afdeling Innovatie werkte met Ilonka, gaf zij enorme energie impuls aan ons project en het bleek dat zij een helder inzicht heeft in de specifieke eigenschappen van van social media."
(2007)