Cases

KLM Reputatieonderzoek en Takes Care
Tijdens haar laatste opdracht bij KLM legde Ilonka de basis voor een nieuwe samenwerking van Motivaction, VU en KLM voor het onderzoeken van de huidige reputatie van KLM en met name de invloed van de inzet social media op die reputatie. Een project dat voor alle drie de partijen interessante perspectieven biedt. De samenwerking verloopt soepel, maar het duurt natuurlijk enige tijd voor er resultaten zijn. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek kan uiteindelijk het reputatiebeleid aangepast worden.
Lees meer 

KLM en Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility bij KLM omvat een zeer breed scala aan onderwerpen, onder meer: Single European Sky’s, Afvalverwerking, Emission Trading Scheme, Duurzame Catering. Het behoeft geen toelichting dat duurzaamheid voor een luchtvaartmaatschappij een lastig onderwerp kan zijn. Ondanks de hoeveelheid en complexiteit was Ilonka snel aan de slag met de communicatie over de verschillende onderwerpen.
lees meer

NCB Naturalis
Na de lancering op 28 januari ging het project Nederlands Centrum voor Biodiversiteit i.o. op in de nieuwe organisatie: een samenvoeging van Nationaal Herbarium Nederland, Zoölogisch Museum Amsterdam en Naturalis.
Lees meer

Nederland Centrum voor Biodiversiteit i.o. (NCB)
Ilonka Coenraad was vanaf begin september 2009 verantwoordelijk voor de projectcommunicatie over het NCB i.o. en projectleider voor de lancering van het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis én het Jaar van de Biodiversiteit.
Lees meer

KLM Nieuwe Positionering
Vlak voor een belangrijk persmoment, verving Ilonka de interim corporate communicatieadviseur en projectleider van de nieuwe positionering. De opdracht betrof de KLM Customer Journey, het programma rondom de vernieuwde positionering van KLM
Lees meer

Vrije Universiteit
Bij de bètafaculteiten van de Vrije Universiteit in Amsterdam werd gewerkt aan de samenvoeging van de afdelingen die zich bezighielden met de werving van studenten voor de faculteit voor exacte wetenschappen en de faculteit voor aard- en levenswetenschappen.
Lees meer

ING Retail Innovatie
Tijdens haar laatste baan in vaste dienst bij ING, werkte Ilonka Coenraad als adviseur innovatie aan het project “Our Virtual Holland”. Dit project was door de afdeling Innovatie van ING Retail gestart om kennis op te doen van gaming, co-creatie, virtuele werelden en communities.
Lees meer