KLM CSR

KLM had een tijdelijke vervanging nodig voor de Corporate Communicatie adviseur, met als belangrijkste aandachtsgebied Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, of zoals dat in internationale context heet: Corporate Social Responsibility (CSR).

CSR bij KLM omvat een zeer breed scala aan onderwerpen, onder meer: Single European Sky’s, Afvalverwerking, Emission Trading Scheme, Duurzame Catering. Het behoeft geen toelichting dat duurzaamheid voor een luchtvaartmaatschappij een lastig onderwerp kan zijn. Ondanks de hoeveelheid en complexiteit was Ilonka snel aan de slag met de communicatie over de verschillende onderwerpen.  

Alhoewel AirFrance KLM al 8 jaar op rij sector leider is in de Dow Jones sustainability index, zijn weinig klanten van KLM hiervan op de hoogte. Voor 2011 was daarom de ambitie om meer bekendheid te geven aan de duurzame aspecten van de diensten en producten van KLM. Na het onderzoeken van de mogelijke opties werd besloten een paraplulabel en een dialoogplatform onder de naam KLM Takes Care op te zetten. Ilonka was vanuit corporate communicatie betrokken bij de interne besluitvorming, opzet en uitvoering van KLM Takes Care.

In deze periode werd ook het contract met WFF Nederland was voor 4 jaar verlengd, dezelfde periode als het lopende contract. De samenwerking tussen KLM en WNF is meer dan een sponsorovereenkomst, partijen werken samen aan verduurzaming van de luchtvaart. Duidelijke en werkbare kaders voor de communicatie over deze samenwerking werden opgenomen in het contract. Bij het maken van de afspraken zorgde Ilonka voor goede afstemming van de belangen van alle betrokkenen op het gebied van communicatie. Na een zeer intensief proces met de verantwoordelijke medewerkers bij WNF en de betrokkenen bij KLM werd op 26 oktober 2011 door Johan van der Gronden en Camiel Eurlings een handtekening gezet onder het contract.

De ondertekening van dit contract vond plaats de tijdens de door KLM georganiseerde Open Space bijeenkomst in Amsterdam. Tijdens deze dialoogbijeenkomst ging KLM in gesprek met haar stakeholders over de mogelijkheden om de luchtvaart te verduurzamen. Ilonka had een belangrijke rol in het projectteam bij het tot stand komen van deze bijeenkomst en met name het innovatieve karakter ervan.

Het gebruik van biobrandstoffen wordt gezien als een van de manieren om de luchtvaart te verduurzamen. In de periode dat Ilonka werkzaam was bij KLM heeft zij de communicatie hierover (mede) voorbereid. Waarbij zij een centrale rol speelde in zowel de tactische en strategische insteek, als in het operationele deel en hierbij intensief samenwerkte met de persvoorlichters, de interne redactie en de social media redactie.

Casesoverzicht

Aanbeveling

Inka Pieter - Directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij KLM
"Ilonka is een zeer ervaren interim communicatie adviseur met een vernieuwende kijk op zaken. Bij KLM bleek zij al snel goed in staat om zowel op strategisch, als op tactisch niveau mee te werken en te denken. Haar frisse blik heeft onze afdeling weer een stap verder geholpen. Haar vasthoudendheid en onverstoorbaarheid zorgde voor meer voortgang en het sneller bereiken van resultaten voor onze organisatie."

Andere cases