NCB Naturalis

Na de lancering op 28 januari ging het project Nederlands Centrum voor Biodiversiteit i.o. op in de nieuwe organisatie: een samenvoeging van Nationaal Herbarium Nederland, Zoölogisch Museum Amsterdam en Naturalis. Ilonka Coenraad werd interim hoofd van de afdeling Marketing en Communicatie. De afdeling Marketing en Communicatie bestond uit drie vaste medewerkers. In verband met alle veranderingen waren er ook een aantal tijdelijke medewerkers en een medewerker voor het Jaar van de Biodiversiteit. Samen met de IUCN (internationale koepelorganisatie voor natuurbehoud) voerde NCB Naturalis het secretariaat van de Coalitie voor Biodiversiteit. Zij gaf sturing aan de lopende werkzaamheden van de afdeling en was verantwoordelijk voor het totale marketing en communicatiebudget. Bijzondere projecten:

  • Ze stuurde het project aan om te komen tot een nieuwe positionering van NCB Naturalis en adviseerde over de te nemen stappen voor de vernieuwde organisatie om te komen tot een passende branding. 
  • Ze gaf vorm aan de verandercommunicatie, waarvoor in september een communicatieadviseur aangenomen werd.
  • Ze nam deel aan het projectteam voor de vernieuwing van de vaste tentoonstelling. Binnen dit projectteam was ze verantwoordelijk voor het selecteren van een bureau voor publieksonderzoek ten behoeve van het vernieuwde museum en de aansturing van dit onderzoeksbureau.

In het jaar dat Ilonka hoofd Marketing en Communicatie was, is heeft de afdeling toegewerkt naar een geïntegreerde webstrategie en interne inzet van 2.0 tool op het intranet. Daarnaast zorgt een veranderde samenwerking tussen communicatiemanagement en webmarketing ervoor dat een verschuiving van traditionele middelen naar digitale media plaatsvindt. De resultaten waren een actuele blog, met bijdragen uit de gehele organisatie op www.ncbnaturalis.nl, actieve Flickr en Twitter accounts (inmiddels 600+ volgers) en de #biobezig campagne voor het Jaar van de Biodiversiteit (zie o.a.  www.twitter.com/biodiversiteit). Het doelen zijn onder meer de toename van het aantal bezoekers op de sites van Naturalis en een groter bewustzijn met betrekking tot het belang van biodiversiteit.

Casesoverzicht

Aanbeveling

Paul Voogt - Adjunct directeur publiek NCB Naturalis
"Voor het NCB i.o. zochten we een senior communicatieadviseur die onder meer voor de oprichting snel een groot evenement kon organiseren. Ik ben blij dat we voor deze opdracht Ilonka Coenraad hebben aangenomen. Ondanks de korte termijn waarop het georganiseerd moest worden, zat het evenement goed in elkaar. Het raakte het precies de juiste snaar bij alle partijen. En dat waren er nogal wat!
Ze had snel veel kennis van het NCB opgebouwd; toen ik een interim hoofd Marketing Communicatie nodig had, was het logisch hier Ilonka voor te vragen. In het jaar dat zij deze functie vervulde het ik gemerkt dat ze makkelijk contact maakt met allerlei verschillende soorten collega’s en vertrouwen wekt bij partners, wat in het jaar van de Biodiversiteit van groot belang bleek. Bovendien heeft ze een zeer flexibele houding zodat ze makkelijk en snel inspeelt op de behoeften die er in een veranderende organisatie ontstaan."

Andere cases