Vrije Universiteit

Bij de bètafaculteiten van de Vrije Universiteit in Amsterdam werd gewerkt aan de samenvoeging van de afdelingen die zich bezig hielden met de werving van studenten voor de faculteit voor exacte wetenschappen en de faculteit voor aard- en levenswetenschappen. Beide afdelingen waren in de loop van 2007 onder één nieuw afdelingshoofd gebracht ; zij had net haar beleidsplan af voor de nieuwe samenwerking van beide faculteiten, op het moment dat zij met zwangerschapsverlof ging. 

Via USG Capacity werd Ilonka Coenraad benaderd om deze zwangerschapsvervanging te doen voor 3 dagen per week. In de 5 maanden dat zij interim hoofd Marketing en Werving was, heeft zij het beleidsplan met alle vakgroephoofden binnen beide faculteiten besproken en hun commentaar verwerkt in het plan. Zij heeft samen met de afdeling het beleidsplan aangepast en dit doorvertaald naar een werkplan voor 2008. Het afdelingshoofd kon na haar zwangerschapsverlof verder met een afdeling waarin draagvlak was voor haar beleidsplan, werkgroepen aan de slag waren om dit uit te voeren, in de wetenschap dat het afgestemd was met de verschillende vakgroepen.

Casesoverzicht

Aanbeveling

Rob Neutelings - Directeur bedrijfsvoering van de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de VU.
"Ilonka verving het hoofd Marketing en Werving van de betafaculteiten. Degene die zij verving  had zwangerschapsverlof, een verlof dat precies plaats vond op een cruciaal moment in het veranderproces van de afdeling.  Zij slaagde er in het veranderproces bijna naadloos over te nemen en voort te zetten. De snelheid waarmee zij de weg vond in in de organisatie was bewonderswaardig. Deze snelheid zorgde ervoor dat zij volgens planning draagvlak creeërde voor en  reacties verzamelde op het strategisch beleidsplan binnen de twee beta faculteiten. Ook bouwde zij snel een vertrouwensband op met de medewerkers van de afdeling, zodat zij effectief kon werken aan de verdere integratie van de twee teams. Ilonka leverde tijdens de 5 maanden, waarin ik als leidinggevende met haar samenwerkte, volgens afspraak resultaten op. Ik heb haar leren kennen als prettig, zakelijk, to the point en een leuke collega."